Ontwaken is geen koud kunstje

10 juni 2021

Vanaf onze geboorte tot aan onze dood hebben we te maken met conditioneringen. Dat gaat in ons huidige bewustzijn gewoon niet anders. We krijgen de gewoontes, normen en waarden, regels, gedragspatronen en overtuigingen van onze ouders bijna automatisch mee.

Daar komen bij; familie, vrienden, scholen, clubs en zo meer. Door vallen en opstaan leren we dingen te vermijden, op te zoeken, te beoordelen en dit vormt onze eigen overtuigingen en zienswijze op het leven. Ook de t.v. het internet, bedrijven en de regering zijn grote bronnen van conditioneringen. We ontkomen er niet aan. Vaak nemen we niet de tijd om dit alles kritisch te bekijken en nemen we het voor lief. Onze innerlijke wereld, onze authentiek zelf, raakt zo bedolven en vaker wel dan niet raken we het contact met wie we werkelijk zijn kwijt. Zo sukkelen we gestadig aan in een soort slaaptoestand waarin we met z’n allen maar doen wat er wordt gezegd en houden we ons aan de algemeen geaccepteerde condities. 

Deze slaaptoestand is zo onze comfort zone dat het ontwaken hieruit een pittige taak is.

Door de Corona crisis is er veel veranderd. Er komen zaken aan het licht en we vinden hier wat van. Sommigen noemen het zien van de liefdeloze gang van zaken, de oneerlijkheid, de onwaardigheid en de kwade intenties het Grote Ontwaken, maar misschien is dit eerder het bewust worden van hoe we leven met elkaar en gaat ontwaken nog wat stappen verder.

Als alles één is en wij een eenheid zijn, dan is het ons collectieve bewustzijn wat we terug zien in de wereld. Langzaamaan worden we wakker en begint het duidelijk te worden dat het toch beter moet kunnen, liefdevoller, vrijer en dat veel vooral op het niveau van angst zit. De kracht van het collectief is zoveel groter dan de macht van weinigen, maar wij zijn niet gewend om deze collectieve kracht te benutten. We zijn eerder gewend om mee te bewegen op de gebeurtenissen, de regels, de verplichtingen, de hypotheken en alles waar we hard voor moeten werken om slechts te overleven. 

Daarom moeten we misschien wel massaal uit onze comfort zone komen om onze collectieve kracht effectief te benutten. Iedere verandering begint bij jezelf. De bijdrage die je kunt leveren, dat ben jij. Heel eerst jezelf, kom los van je conditioneringen en overtuigingen, stel vragen, sta open, zoek oplossingen, vind antwoorden, doe eens iets anders. Volg niet blindelings de verlangens van het ego en neem niet zo maar iets aan. Kijk verder, voorbij de angst en ontdek dat daar dimensies te verkennen zijn. Dimensies waar ons aardse beoordelingssysteem van goed en fout niet meer geldt. Open jezelf voor gedachten die gebaseerd zijn op liefde. Liefde is de sterkste kracht en als wij collectief gaan bewegen naar denken vanuit liefde, kiezen vanuit liefde en handelen vanuit liefde, dan kan het niet anders dan dat we gaan leven in een bewustzijn van liefde.

En een knipoog hier en daar kan geen kwaad. Het is allemaal gewoon maar typisch Aards. Dit is niet alles, het is slechts een waarneming vanuit een bepaald bewustzijn. Als we het over ontwaken hebben, zouden we dan niet beter kunnen ontwaken voor het onaardse? Voor Spirit, voor Goddelijkheid, voor Oneindige Kosmische Intelligentie.  

Dit biologische leven, Spirit in Matter, is een gift en wij zijn de potentie van het leven.

Terug naar overzicht